Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 50, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 50/05 Wyrok z dnia 2008-06-12
Wyłączenie z podatku od towarów i usług (VAT) (Uwaga!
S 3/08 z 12.06.2008, ZU 2008/5A/94)
Z.U. 2008 / 5A / 79
K 50/05 Postanowienie z dnia 2008-07-04
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Z.U. 2008 / 6A / 111
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: