Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 17, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 17/05 Wyrok z dnia 2006-03-20
Ograniczenie ochrony prawa do prywatności osoby pełniącej funkcje publiczne
Z.U. 2006 / 3A / 30
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: