Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 26, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 26/05 Wyrok z dnia 2007-12-04
Zadania gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi
Z.U. 2007 / 11A / 0
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: