Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 42, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 42/05 Wyrok z dnia 2007-05-22
Podmioty wykonujące czynności doradztwa podatkowego
Z.U. 2007 / 6A / 49
K 42/05 Postanowienie z dnia 2008-01-21
Podmioty wykonujące czynności doradztwa podatkowego
Z.U. 2008 / 1A / 10
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: