Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 22, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 22/05 Wyrok z dnia 2005-11-28
Upoważnienia do wydania rozporządzeń w sprawie dokumentacji medycznej
Z.U. 2005 / 10A / 118
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: