Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 18, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 18/05 Postanowienie z dnia 2005-12-05
Z.U. 2005 / 11A / 141
K 18/05 Wyrok z dnia 2008-05-06
Ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych Z.U. 2008 / 4A / -2
K 18/05 Wyrok z dnia 2008-05-06
zasada równości wobec prawa - ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych
Z.U. 2008 / 4A / 56
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: