Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 6, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 6/05 Wyrok z dnia 2008-04-03
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Z.U. 2008 / 3A / -1
K 6/05 Wyrok z dnia 2008-04-03
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Z.U. 2008 / 3A / 41
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: