Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 23, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 23/05 Wyrok z dnia 2006-06-06
Lokalizacja drogi krajowej
Z.U. 2006 / 6A / 62
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: