Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 20, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 20/05 Postanowienie z dnia 2008-02-19
zasady waloryzacji emerytur i rent
Z.U. 2008 / 1A / 20
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: