Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 21, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 21/05 Wyrok z dnia 2006-01-18
Organizowanie zgromadzeń
Z.U. 2006 / 1A / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: