Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 45, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 45/05 Wyrok z dnia 2005-12-21
Zatrudnienie pielęgniarek i położnych wyłącznie na podstawie umowy o pracę
Z.U. 2005 / 11A / 140
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: