Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 33/05 Wyrok z dnia 2006-05-17
Podwyżki czynszu albo innych opłat za użytkowanie lokalu
Z.U. 2006 / 5A / 57
K 32/05 Wyrok z dnia 2008-03-17
Zajmowanie przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi lokali znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Z.U. 2008 / 2A / 27
K 31/05 Postanowienie z dnia 2005-10-26
Z.U. 2005 / 9A / 108
K 30/05 Wyrok z dnia 2006-10-03
Zasady ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej
Z.U. 2006 / 9A / 119
K 29/05 Postanowienie z dnia 2005-11-15
Z.U. 2005 / 10A / 123
K 28/05 Wyrok z dnia 2007-03-07
Uchylenie ubezwłasnowolnienia
Z.U. 2007 / 3A / 24
K 27/05 Wyrok z dnia 2006-09-18
Zadania własne gminy
Z.U. 2006 / 8A / 105
K 26/05 Wyrok z dnia 2007-12-04
Zadania gminy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi
Z.U. 2007 / 11A / 0
K 25/05 Wyrok z dnia 2006-10-16
Wynagrodzenie za dyżury medyczne
Z.U. 2006 / 9A / 122
K 23/05 Wyrok z dnia 2006-06-06
Lokalizacja drogi krajowej
Z.U. 2006 / 6A / 62
K 22/05 Wyrok z dnia 2005-11-28
Upoważnienia do wydania rozporządzeń w sprawie dokumentacji medycznej
Z.U. 2005 / 10A / 118
K 21/05 Wyrok z dnia 2006-01-18
Organizowanie zgromadzeń
Z.U. 2006 / 1A / 4
K 20/05 Postanowienie z dnia 2008-02-19
zasady waloryzacji emerytur i rent
Z.U. 2008 / 1A / 20
K 19/05 Postanowienie z dnia 2006-01-30
Z.U. 2006 / 1A / 14
K 18/05 Postanowienie z dnia 2005-12-05
Z.U. 2005 / 11A / 141
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: