Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 26, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 26/97 Wyrok z dnia 1997-11-25
w sprawie ulgi budowlanej; art. 9 ustawy z 21 listopada 1996 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części, w jakiej zmienia z dniem 1 stycznia 1997 roku przepisy dotyczące ulg mieszkaniowych (inwestycyjnych i remontowych)
Z.U. 1997 / 5_6 / 64
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: