Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 13, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 13/97 Wyrok z dnia 1997-12-15
art. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 1996 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin
Z.U. 1997 / 5_6 / 69
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: