Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 8, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 8/97 Wyrok z dnia 1997-12-16
w sprawie ulgi budowlanej; art. 27a ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 1997 / 5_6 / 70
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: