Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 6, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 6/97 Orzeczenie z dnia 1997-09-30
art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Z.U. 1997 / 3_4 / 38
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: