Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 41, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 41/97 Wyrok z dnia 1998-12-08
postępowanie dyscyplinarne komorników
Z.U. 1998 / 7 / 117
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: