Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 10, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 10/97 Wyrok z dnia 1998-04-08
w sprawie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi
Z.U. 1998 / 3 / 29
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: