Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 36, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 36/97 Wyrok z dnia 1998-10-06
orzekanie przez organ administracji o przepadku na rzecz Skarbu Państwa środków odurzających, substancji psychotropowych oraz ich preparatów i prekursorów
Z.U. 1998 / 5 / 65
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: