Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 2/97 Wyrok z dnia 1997-12-22
w sprawie czasu pracy i wynagrodzenia w systemie czterobrygadowej organizacji pracy; art. 17 ustawy z 2 lutego 1996 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 5_6 / 72
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: