Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 11/97 Orzeczenie z dnia 1997-10-15
art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lutego 1997 roku o waloryzacji za IV kwartał 1995 r. niektórych emerytur i rent
Z.U. 1997 / 3_4 / 39
K 11/97 Postanowienie z dnia 1998-01-14
Z.U. 1998 / 1 / 5
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: