Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 24, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 24/97 Wyrok z dnia 1998-03-31
w sprawie finansowania gmin; niepołączalność mandatu radnego z członkostwem we władzach spółek prawa handlowego z udziałem komunalnych osób prawnych oraz zasad wyboru członków rad nadzorczych spółek z udziałem gminy
Z.U. 1998 / 2 / 13
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: