Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 5, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 5/97 Wyrok z dnia 1998-01-13
art. 3 ust. 2 ustawy z 5 lipca 1996 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej wypłaty przez gminy wynagrodzenia za dotychczasowy urlop bezpłatny jak za urlop wypoczynkowy
Z.U. 1998 / 1 / 3
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: