Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 16, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 16/97 Postanowienie z dnia 1998-04-21
Z.U. 1998 / 3 / 36
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: