Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 38, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 38/97 Wyrok z dnia 1998-05-04
art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych
Z.U. 1998 / 3 / 31
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: