Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 22, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 22/97 Orzeczenie z dnia 1997-11-05
w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach
Z.U. 1997 / 3_4 / 41
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: