Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 28, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 28/97 Wyrok z dnia 1998-06-09
wyłączenie możliwości zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzji m.in. o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, wyznaczenia lub przeniesienia na stanowisko służbowe, czy mianowania na stopień wojskowy
Z.U. 1998 / 4 / 50
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: