Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 2/97 Wyrok z dnia 1997-12-22
w sprawie czasu pracy i wynagrodzenia w systemie czterobrygadowej organizacji pracy; art. 17 ustawy z 2 lutego 1996 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 5_6 / 72
K 19/97 Postanowienie z dnia 1997-11-04
Z.U. 1997 / 3_4 / 52
K 18/97 Postanowienie z dnia 1997-10-22
Z.U. 1997 / 3_4 / 50
K 17/97 Wyrok z dnia 1998-04-29
w sprawie podatku VAT; ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przewidujących nakładanie dodatkowych zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe
Z.U. 1998 / 3 / 30
K 16/97 Postanowienie z dnia 1998-04-21
Z.U. 1998 / 3 / 36
K 15/97 Orzeczenie z dnia 1997-09-29
art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o służbie cywilnej w sprawie dyskryminacji kobiet
Z.U. 1997 / 3_4 / 37
K 13/97 Wyrok z dnia 1997-12-15
art. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 1996 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin
Z.U. 1997 / 5_6 / 69
K 11/97 Orzeczenie z dnia 1997-10-15
art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lutego 1997 roku o waloryzacji za IV kwartał 1995 r. niektórych emerytur i rent
Z.U. 1997 / 3_4 / 39
K 11/97 Postanowienie z dnia 1998-01-14
Z.U. 1998 / 1 / 5
K 10/97 Wyrok z dnia 1998-04-08
w sprawie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi
Z.U. 1998 / 3 / 29
K 1/97 Wyrok z dnia 1997-12-03
art. 6 ustawy z 10 maja 1996 roku o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowego i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych
Z.U. 1997 / 5_6 / 68
1 2 3 starsze
  • Adres publikacyjny: