Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 33/97 Postanowienie z dnia 1998-01-21
Z.U. 1998 / 1 / 8
K 32/97 Postanowienie z dnia 1998-06-23
Z.U. 1998 / 4 / 53
K 31/97 Postanowienie z dnia 1998-03-10
Z.U. 1998 / 2 / 15
K 30/97 Postanowienie z dnia 1998-03-10
Z.U. 1998 / 2 / 14
K 3/97 Orzeczenie z dnia 1997-06-23
art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 września 1996 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Z.U. 1997 / 2 / 22
K 29/97 Postanowienie z dnia 1997-11-05
Z.U. 1997 / 3_4 / 54
K 28/97 Wyrok z dnia 1998-06-09
wyłączenie możliwości zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzji m.in. o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, wyznaczenia lub przeniesienia na stanowisko służbowe, czy mianowania na stopień wojskowy
Z.U. 1998 / 4 / 50
K 27/97 Postanowienie z dnia 1997-11-12
Z.U. 1997 / 3_4 / 59
K 26/97 Wyrok z dnia 1997-11-25
w sprawie ulgi budowlanej; art. 9 ustawy z 21 listopada 1996 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części, w jakiej zmienia z dniem 1 stycznia 1997 roku przepisy dotyczące ulg mieszkaniowych (inwestycyjnych i remontowych)
Z.U. 1997 / 5_6 / 64
K 25/97 Orzeczenie z dnia 1997-09-22
ustawa o paliwie rolniczym uchwalonej przez Sejm RP 7 lutego 1997 roku
Z.U. 1997 / 3_4 / 35
K 24/97 Wyrok z dnia 1998-03-31
w sprawie finansowania gmin; niepołączalność mandatu radnego z członkostwem we władzach spółek prawa handlowego z udziałem komunalnych osób prawnych oraz zasad wyboru członków rad nadzorczych spółek z udziałem gminy
Z.U. 1998 / 2 / 13
K 23/97 Postanowienie z dnia 1998-01-21
Z.U. 1998 / 1 / 7
K 22/97 Orzeczenie z dnia 1997-11-05
w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach
Z.U. 1997 / 3_4 / 41
K 21/97 Postanowienie z dnia 1997-11-12
Z.U. 1997 / 3_4 / 58
K 20/97 Postanowienie z dnia 1997-11-12
Z.U. 1997 / 3_4 / 57
1 2 3
  • Adres publikacyjny: