Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/95
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 25, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 25/95 Orzeczenie z dnia 1996-12-03
w sprawie najmu lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych (OTK 1996 t. II s. 363-387)
Z.U. 1996 / 6 / 52
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: