Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/95
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 29, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 29/95 Orzeczenie z dnia 1996-04-23
w sprawie zasady niepołączalności pełnienia mandatu radnego z zatrudnieniem w administracji tej samej gminy (OTK 1996 cz. I s. 78-95)
Z.U. 1996 / 2 / 10
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: