Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/95
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 18, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 18/95 Orzeczenie z dnia 1996-01-09
w sprawie gospodarki gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (OTK 1996 cz. I s. 1-40)
Z.U. 1996 / 1 / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: