Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/95
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 8, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 8/95 Orzeczenie z dnia 1995-10-04
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 2 / 8
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: