Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/95
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 21, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 21/95 Orzeczenie z dnia 1997-02-25
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
Z.U. 1997 / 1 / 7
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: