Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/95
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 19, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 19/95 Orzeczenie z dnia 1995-11-22
w sprawie sytuacji prawnej spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu prywatyzacji oraz osób, którym przyznano w przepisach ustawy uprawnienia do nieodpłatnego nabycia należących do Skarbu Państwa akcji spółki (OTK 1995 cz. II s. 135-165)
Z.U. 1995 / 3 / 16
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: