Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/95
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 9, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 9/95 Orzeczenie z dnia 1996-01-31
w sprawie wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego budowanego bez wymaganego zezwolenia nie zakończonego przed 1 I 1995 r (OTK 1996 cz. I s. 41-62)
Z.U. 1996 / 1 / 2
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: