Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 21/95 Orzeczenie z dnia 1997-02-25
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
Z.U. 1997 / 1 / 7
K 19/95 Orzeczenie z dnia 1995-11-22
w sprawie sytuacji prawnej spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu prywatyzacji oraz osób, którym przyznano w przepisach ustawy uprawnienia do nieodpłatnego nabycia należących do Skarbu Państwa akcji spółki (OTK 1995 cz. II s. 135-165)
Z.U. 1995 / 3 / 16
K 18/95 Orzeczenie z dnia 1996-01-09
w sprawie gospodarki gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (OTK 1996 cz. I s. 1-40)
Z.U. 1996 / 1 / 1
K 17/95 Orzeczenie z dnia 1995-11-28
w sprawie zmiany ustawy o radiofonii i telewizji (OTK 1995 cz. II s. 173-189)
Z.U. 1995 / 3 / 18
K 16/95 Postanowienie z dnia 1995-08-29
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 1 / 2
K 15/95 Orzeczenie z dnia 1996-06-25
Z.U. 1996 / 3 / 22
K 14/95 Orzeczenie z dnia 1995-10-24
w sprawie ustawy budżetowej (OTK 1995 cz. II s. 102-111)
Z.U. 1995 / 2 / 12
K 12/95 Orzeczenie z dnia 1995-11-21
w sprawie pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne (OTK 1995 cz. II s. 127-134)
Z.U. 1995 / 3 / 15
K 11/95 Orzeczenie z dnia 1996-03-13
Z.U. 1996 / 2 / 9
K 10/95 Orzeczenie z dnia 1995-10-17
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 2 / 10
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: