Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 20, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 20/09 Wyrok z dnia 2011-05-19
Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie
Z.U. 2011 / 4A / 35
K 20/09 Wyrok z dnia 2011-05-19
Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 35
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: