Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 22, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 22/09 Wyrok z dnia 2012-07-03
Zarządzanie kryzysowe Dz.U. 2012..799 z dnia 2012-07-12    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 74
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: