Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 1/09 Wyrok z dnia 2010-10-18
Obowiązek przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu
Z.U. 2010 / 8A / 76
K 1/09 Postanowienie z dnia 2010-10-13
Z.U. 2010 / 8A / 90
K 1/09 Postanowienie z dnia 2010-10-04
Z.U. 2010 / 8A / 85
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: