Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 26, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 26/09 Wyrok z dnia 2011-07-12
Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu
Z.U. 2011 / 6A / 54
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: