Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 7, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 7/09 Wyrok z dnia 2009-07-21
Dopuszczalność wznowienia postępowania sądowego w sprawach wyborczych
Z.U. 2009 / 7A / 113
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: