Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 35, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 35/09 Wyrok z dnia 2010-10-19
Upoważnienie dla Marszałka Sejmu do nadania, na wniosek RPO, statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Z.U. 2010 / 8A / 77
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: