Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 18, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 18/09 Wyrok z dnia 2012-06-05
Określenie terminu powoływania sędziów przez Prezydenta RP Dz.U. 2012..672 z dnia 2012-06-15    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 63
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: