Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 23, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 23/09 Wyrok z dnia 2011-03-03
Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej
Z.U. 2011 / 2A / 8
K 23/09 Wyrok z dnia 2011-03-03
Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 8
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: