Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 19, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 19/09 Wyrok z dnia 2010-03-23
Zasady utraty mandatu wójta oraz biernego prawa wyborczego
Z.U. 2010 / 3A / 24
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: