Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 3/09 Wyrok z dnia 2011-06-04
Komisja Majątkowa
Z.U. 2011 / 5A / 39
K 3/09 Wyrok z dnia 2011-06-08
Komisja Majątkowa
Z.U. 2011 / 5A / 39
K 28/09 Postanowienie z dnia 2011-05-19
Z.U. 2011 / 4A / 38
K 28/09 Postanowienie z dnia 2011-05-19
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 38
K 26/09 Wyrok z dnia 2011-07-12
Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu
Z.U. 2011 / 6A / 54
K 25/09 Wyrok z dnia 2011-07-18
Prawo prasowe (brak sądowej kontroli zezwoleń wydawanych przez prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze)
Z.U. 2011 / 6A / 57
K 23/09 Wyrok z dnia 2011-03-03
Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej
Z.U. 2011 / 2A / 8
K 23/09 Wyrok z dnia 2011-03-03
Zasady nabycia prawa do emerytury pomostowej
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 8
K 22/09 Wyrok z dnia 2012-07-03
Zarządzanie kryzysowe Dz.U. 2012..799 z dnia 2012-07-12    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 74
K 21/09 Postanowienie z dnia 2010-07-15
Z.U. 2010 / 6A / 0
K 21/09 Postanowienie z dnia 2010-07-15
Z.U. 2010 / 6A / 64
K 20/09 Wyrok z dnia 2011-05-19
Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie
Z.U. 2011 / 4A / 35
K 20/09 Wyrok z dnia 2011-05-19
Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 35
K 2/09 Wyrok z dnia 2011-06-15
Status pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
Z.U. 2011 / 5A / 42
K 19/09 Wyrok z dnia 2010-03-23
Zasady utraty mandatu wójta oraz biernego prawa wyborczego
Z.U. 2010 / 3A / 24
1 2 3
  • Adres publikacyjny: