Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 16, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 16/00 Wyrok z dnia 2000-11-07
konstytucyjność zasad tzw. importu docelowego leków
Z.U. 2000 / 7 / 257
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: