Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 12, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 12/00 Wyrok z dnia 2000-10-24
konstytucyjność przepisów dotyczących czasu pracy i wypoczynku lekarzy (dyżurów lekarskich)
Z.U. 2000 / 7 / 255
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: