Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 3, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 3/00 Wyrok z dnia 2001-11-19
jawność dysponowania środkami publicznymi w ramach konkursów ofert na zawieranie kontraktów przez Kasy Chorych
Z.U. 2001 / 8 / 251
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: